Robert Thomas

Bywgraffiad

Mae Robert yn Gyfreithiwr dan Hyfforddiant yn ein swyddfa yn Ninbych.

Mae Robert yn wreiddiol o Ddinbych a mynychodd Ysgolion Frongoch ac Uwchradd Dinbych.

Graddiodd gyda Diploma yn y Gyfraith a Gradd Meistr ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl yn 2020 ac yna gwnaeth y cwrs Ymarfer Cyfreithiol yn 2021.

Mae’n mwynhau sgïo ym misoedd y Gaeaf, yn enwedig yn Alpau Awstria, ar ôl gweithio yno mewn canolfan sgïo yn ardal Hochkonig. Mae hefyd yn feiciwr brwd a’n ddiweddar bu iddo gwblhau treiathlon am y tro cyntaf.

Cyfarfod â’r Tîm