Cyfraith Tir ac Amaethyddiaeth

Deliwn gyda phob agwedd ar Gyfraith Tir ac Amaethyddiaeth gan gynnwys Deddf Daliadau Amaethyddol 1986 (Olyniaeth Ffermydd) a Deddf Tenantiaethau Amaethyddol 1995 (Tenantiaethau Busnes Fferm).

Mae materion amaethyddol yn rhan fawr o’n busnes ac mae gennym gronfa fawr a helaeth o gwsmeriaid amaethyddol.

Mae Osian Roberts yn aelod o’r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol.