Hanes Guthrie Jones a Jones

Sefydlwyd yn yr 1876

Sefydlwyd cwmni cyfreithwyr Guthrie Jones a Jones yng Ngogledd Cymru ym 1876 pan unodd John Roberts Jones ei bractis yn y Bala â chwmni R Guthrie Jones yn Nolgellau.

Ers ei gychwyn, mae pedair cenhedlaeth o gyfreithwyr o deulu John Roberts Jones wedi bod gyda’r cwmni – Nansi Roberts Thirsk yw’r ddiweddaraf.

Ganol wythdegau’r ganrif ddiwethaf, ymgorfforwyd cwmni o’r Bermo sef Hugh J Rowlands & Co. o fewn cwmni Guthrie Jones a Jones.