Manon Jones

Manon Jones

Bywgraffiad

Astudiodd Manon gwrs gradd yn y Gyfraith a Chriminoleg ym Mhrifysgol Caerdydd, lle cwblhaodd y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol hefyd.
Yn wreiddiol o Geredigion, fe hyfforddodd Manon gyda chwmni yng ngorllewin Cymru a chymhwyso fel Cyfreithiwr ym mis Medi 2018. Ymunodd â’n swyddfa yn Nolgellau ym mis Ionawr 2023, a chafodd ei hapwyntio’n bartner ym mis Ebrill 2024.
Mae Manon yn arbenigo mewn trawsgludo preswyl ac amaethyddol, paratoi Pwerau Atwrnai ac Ewyllysiau, a Phrofiant. Mae Manon yn hapus i gynghori yn y Gymraeg neu’r Saesneg.
Yn ei hamser hamdden, mae Manon yn mwynhau cerddoriaeth ac yn cyfeilio i amryw gorau.
Mae hefyd yn mwynhau treulio amser gyda theulu a ffrindiau, yn cerdded, a bwyd a gwin da.