Justine Bassom

Bywgraffiad

Mae Justine yn gweithio yn ein swyddfa yn Ninbych a’n ymgymryd gwaith Profiant ac Eiddo.

Bu’n gweithio mewn swyddfeydd cyfreithiwr eraill ac asiantau tir/eiddo yn y gorffennol. 

Mae Justine yn aelod o CILEX ac yn bresennol yn astudio ym Mhrifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant (CILEX Paralegal Lefel 3)