Elin Edwards

Bywgraffiad

Mae Elin yn gyfreithwraig o dan hyfforddiant yn ein swyddfa yn Y Bala.
Graddiodd Elin o Brifysgol Manceinion yn 2022 gyda gradd mewn Cyfraith a Gwleidyddiaeth cyn ymgymeryd a chwblhau’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol a Gradd Meistr ym Mhrifysgol y Gyfraith yng Nghaer.
Bu i Elin ymuno gyda’r cwmni yn 2022 fel Cynorthwydd Cyfreithiol a dechreuodd ei hyfforddiant ym Mis Awst 2023.
Yn ei hamser rhydd, mae Elin yn mwynhau canu, darllen a chymdeithasu gyda theulu a ffrindiau.
Mae hi hefyd yn mwynhau mynydda a threulio amser yn yr awyr agored.
Mae Elin yn rhugl yn y Gymraeg.