Ein Swyddfa yn Nolgellau

Cysylltwch

Cyfreithwyr yn Nolgellau

Waterloo Chambers, Heol y Bont, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1AU, Gogledd Cymru

Ffôn: 01341 422604

Ffacs: 01341 422934

E-bost

dolgellau@guthriejj.co.uk

Dyfynnwch neu Ffoniwch yn Ôl

Llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.

Gweld Polisy Preifatrwydd

Guthrie Jones & Jones Dolgellau

Dolgellau

Mae Dolgellau’n dref ganoloesol ddeniadol gyda’i gwreiddiau yn y diwydiant gwlân ac adeiladu llongau. Mae traddodiad y Crynwyr hefyd yn gryf yma. Lleolir y dref ar gychwyn Llwybr Mawddach ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac mae’n ganolfan i rai sydd am gerdded a dringo i fyny Cader Idris. Ar gyfer beicwyr, mae canolfan beicio mynydd Coed y Brenin yn brofiad gwefreiddiol.

Ar wahân i dwristiaeth, traddodiad amaethyddol sydd yma. Mae gan y dref hefyd draddodiad canu gwerin cryf a phob blwyddyn cynhelir y Sesiwn Fawr yn y sgwâr a’r tafarndai o gwmpas. Mae gan y dref fwytai a bariau tapas rhagorol.