Cyfreithwyr yn Nolgellau

  • Llynnoedd Cregennan
  • Aber Mawddach
  • Ein Swyddfa yn Nolgellau

    Croeso i'r Swyddfa yn Nolgellau

  • Mynyddoedd y Moelwyn

Ein Swyddfa yn Nolgellau

Waterloo Chambers, Heol y Bont, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1AU, Gogledd Cymru

Ffôn: 01341 422604

Ffacs: 01341 422934

E-bost

dolgellau@guthriejj.co.uk

Map a Chyfarwyddiadau

Dolgellau

Mae Dolgellau’n dref ganoloesol ddeniadol gyda’i gwreiddiau yn y diwydiant gwlân ac adeiladu llongau. Mae traddodiad y Crynwyr hefyd yn gryf yma. Lleolir y dref ar gychwyn Llwybr Mawddach ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac mae’n ganolfan i rai sydd am gerdded a dringo i fyny Cader Idris. Ar gyfer beicwyr, mae canolfan beicio mynydd Coed y Brenin yn brofiad gwefreiddiol.

Ar wahân i dwristiaeth, traddodiad amaethyddol sydd yma. Mae gan y dref hefyd draddodiad canu gwerin cryf a phob blwyddyn cynhelir y Sesiwn Fawr yn y sgwâr a’r tafarndai o gwmpas. Mae gan y dref fwytai a bariau tapas rhagorol.

Dyfynbris / Galwad yn ôl?

Eich Enw (angenrheidiol)

Eich E-bost (angenrheidiol)

Ffôn

Unrhyw Wybodaeth Ychwanegol

A wnewch chi glicio'r blwch isod i gadarnhau eich bod yn hapus i'ch manylion gael eu cadw yn unol a polosi preifatrwydd.

Rwy'n cytuno

Y Tîm yn Nolgellau

Nansi Roberts Thirsk

Solicitor in Denbigh

Rhiannon Davies-Jones


Annest Gwilym Smith

Annest Portmeirion solicitor in Dolgellau

spacer300