Cyfraith Gyflogaeth

Mae gwybod beth yw eich hawliau cyflogaeth yn eithriadol bwysig. Mae ein cyfreithwyr yn cynnig cyngor ar beth y dylech ei wybod am eich hawliau. Dim ots pa drafferthion cyflogaeth yr ydych yn eu cael, gallwn ni helpu.

Gallwn Helpu Gyda Phob Mater yn Ymwneud â Chyflogaeth, gan gynnwys:

 • anghydfod yn y gwaith
 • os teimlwch y cawsoch eich diswyddo’n annheg neu ar gam
 • os cawsoch eich gwneud yn ddi-waith
 • os cawsoch eich diswyddo
 • os ydych wedi gadael eich swydd yn wirfoddol
 • cychwyn neu amddiffyn achos yn y Tribiwnlys Cyflogaeth

Os Ydych wedi Profi Gwahaniaethu yn y Gwaith

 • codi cwynion cyflogaeth
 • cytundebau diswyddo/cyfaddawd
 • isafswm cyflog
 • trosglwyddo busnes (TUPE)
 • torri contract
 • materion disgyblu
 • pensiynau
 • cytundebau cyflogaeth

Anelir ein gwasanaethau at weithwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. Gallwn roi cyngor cysylltiedig â gweithwyr ar bob un o’r materion uchod ond mae ein gwasanaethau hefyd yn ymestyn i ddrafftio cytundebau cyflogaeth, rhoi cyngor ar eich gofynion statudol fel amodau gwaith, yswiriant atebolrwydd, PAYE, yswiriant gwladol, pensiynau, dileu swyddi, diswyddo gorfodol, hawliau cyfartal a gwahaniaethu. Gallwn hefyd roi cyngor i chi ar hawliau gweithwyr ar ôl gwerthu busnes, a’r goblygiadau cyflogaeth wrth brynu busnes.