Tomos Ffrancon (Cyfreithiwr dan hyfforddiant)

Bywgraffiad

Astudiodd Tomos radd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor cyn gwneud cwrs ymarfer cyfreithiol a gradd meistr yn y Gyfraith (LLM) ym Mhrifysgol y Gyfraith yn 2020.

Dechreuodd fel Cyfreithiwr dan hyfforddiant gyda Guthrie Jones a Jones LLP yn Awst 2021 a gweithia yn ein swyddfeydd yn Y Bala a Dinbych.  Mae’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Yn ei amser hamdden mae Tomos yn aelod o Dîm Achub Mynydd Cymru a Lloegr.  Yn ddiweddar bu iddo gwblhau Tystysgrif Gofal i’r rhai clwyfedig sy’n gymhwyster cenedlaethol yn galluogi aelodau o’r tîm achub i roi cymorth cyntaf o’r radd uchaf o fewn y Deyrnas Unedig.  Ar ôl cwblhau’r arholiad gall unigolion nad ydynt yn weithwyr iechyd proffesiynol ddarparu meddyginiaeth yng cyd-destun achosion achub mynydd. 

Yn ogystal mae Tomos yn mwynhau gweithio ar y fferm deuluol yn Y Bala.