Nansi Roberts Thirsk

Bywgraffiad

Nansi Roberts Thirsk LL.B. (Partner) yw’r bedwaredd genhedlaeth o gyfreithwyr yn y teulu Roberts Jones a gor-orwyres i’r sylfaenydd, John Roberts Jones, a drwyddedwyd i ymarfer ym 1869.

Er iddi gael ei magu yn y Bala, mae ganddi brofiad cyfreithiol helaeth y tu allan i Gymru. Graddiodd o Brifysgol Newcastle cyn cael ei thrwyddedu i ymarfer ym 1985. Aeth ymlaen i ymarfer yn Newcastle upon Tyne am 12 mlynedd cyn dychwelyd i Gymru ym 1997.

Mae’n byw yn y Bala, yn gweithio o swyddfa Dolgellau ac yn aelod o Cantref, Canolfan Treftadaeth y Bala.