Lois Griffiths

Ymunodd Lois Griffiths LLB (Anrhyd) LLM gyda Guthrie Jones a Jones yn ein swyddfa yn Ninbych fel Cyfreithwraig dan hyfforddiant yng Ngorffennaf 2018, yn dilyn cyfnod o waith fel Paragyfreithwraig gyda chwmni Cyfreithiol arall yng Ngogledd Cymru.
Fe fu Lois yn astudio ei gradd israddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn cwblhau y Cwrs Ymarferol Cyfreithiol a gradd Meistr ym Mhrifysgol y Gyfraith, Caer. Cafodd Lois ei magu yn Ninbych ac wedi dychwelyd i fyw yno yn dilyn cwblhau ei hastudiaethau.
Mae Lois yn rhygl yn y Gymraeg a’r Saesneg ac yn siarad peth Ffrangeg. Mae hi’n barod i gymryd cyfarwyddiadau yn y Gymraeg a’r/neu’r Saesneg.
Tu allan i oriau Gwaith, mae Lois yn mwynhau canu, cerdded, mynd i’r theatr a chymdeithasu.