Harriet Alys Parry (Cyfreithwraig dan hyfforddiant)

Bywgraffiad

Mae Harriet yn Gyfreithwraig dan hyfforddiant yn ein swyddfa yn Ninbych.
Daw Harriet yn wreiddiol o Gaernarfon ac astudiodd y gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd cyn mynd ymlaen i wneud Cwrs Ymarfer Cyfreithiol yn yr un Brifysgol. Cwblhaodd Harriet gwrs Eiriolaeth yn y Gymraeg yng Nghaerdydd hefyd.
Yn ei hamser hamdden mae Harriet yn mwynhau darllen, coginio a cherdded.