Gwenno Pritchard Hughes

Gwenno Pritchard Solicitor at Guthrie Jones & Jones

Ymunodd Gwenno Pritchard Hughes â Guthrie Jones a Jones fel cyfreithiwr dan hyfforddiant yn Chwefror 2016.

Daw’n wreiddiol o Nant Peris ac astudiodd y gyfraith gan ennill ei LL.B. o Brifysgol Bangor cyn gwneud ei Chwrs Ymarfer Cyfreithiol yng Nghaer. Astudiodd LPC yng Nghaer.

Mae Gwenno bellach yn byw yn Rhuthun ac mae’n mwynhau darllen, pobi a chodi arian i achosion da drwy gymryd rhan mewn gwahanol ddigwyddiadau (Comic Relief, Sport Relief ayyb).