Glesni Lliwen Roberts

Ymunodd Glesni Lliwen Roberts LL.B. (Cyfreithiwr) â’r cwmni yn swyddfa’r Bala fel Cyfreithiwr dan Hyfforddiant yn Ebrill 2013 cyn cymhwyso fel cyfreithiwr yn Ebrill 2015.

Astudiodd LL.B. yn y Gyfraith a Chymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd gan hefyd wneud ei Chwrs Ymarfer Cyfreithiol yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd. Yn wreiddiol mae’n dod o Wyddelwern ond bellach mae’n byw yn Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun.

Yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau teithio, cadw’n heini a phobi.