Cyfreithwyr yn y Bala

  • Llyn Tegid
  • Cyfreithwyr y Bala

    Croeso i'r Swyddfa yn y Bala

  • Cyfreithwyr y Bala

    Croeso i'r Swyddfa yn y Bala

Ein Swyddfa yn y Bala

5 Heol y Plase, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SW, Gogledd Cymru

Ffôn: 01678 520 428
Symudol: 07855 728 445

Ffacs: 01678 521 863

E-bost

bala@guthriejj.co.uk

Map a Chyfarwyddiadau

Y Bala

Tref fach ym Mharc Cenedlaethol Eryri yw’r Bala mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol, wedi’i lleoli wrth ymyl Llyn Tegid sef y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Mae gan y dref draddodiad diwylliannol Cymreig cryf a dengys canlyniadau Cyfrifiad 2011 fod 97.5% o blant yr ysgolion yn siarad Cymraeg.

Mae’r economi bellach yn dibynnu’n drwm ar dwristiaeth. Gall pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr ar y llyn ac ar afon Tryweryn gerllaw lle mae’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol. Gall rhai sy’n mwynhau cerdded mynyddoedd grwydro dros fynyddoedd y Berwyn, yr Arenig a’r ddwy Aran.

Dyfynbris / Galwad yn ôl?

Eich Enw (angenrheidiol)

Eich E-bost (angenrheidiol)

Ffôn

Unrhyw Wybodaeth Ychwanegol

A wnewch chi glicio'r blwch isod i gadarnhau eich bod yn hapus i'ch manylion gael eu cadw yn unol a polosi preifatrwydd.

Rwy'n cytuno

Y Tîm yn y Bala

Dylan
Edwards

photo-coming-soon

Glesni
Roberts

Gwenno
Pritchard Hughes

Gwenno Pritchard Solicitor at Guthrie Jones & Jones

Kainat
Jones

spacer300
spacer300